Inoroom™ toimittaa Oulun yliopistolliseen sairaalaan neljä leikkaussalia avaimet käteen -ratkaisunaInoroom™ toimittaa Oulun yliopistosairaalan väistötiloihin neljä avaimet käteen -leikkaussalia. Salien on tarkoitus toimia väistötiloissa noin kymmenen vuotta. Inoroom™ -leikkaussalien modulaarinen ratkaisu mahdollistaa salien siirtämisen, kun väistötila aikanaan poistuu käytöstä. Avaimet käteen -ratkaisu puolestaan nopeuttaa ja tehostaa salien rakennusprojektin hallintaa.

”OYS:lle toteutettava hanke on rakennusteknisesti Inoroomin™ aiempia projekteja laajempi kokonaisuus, sillä itse leikkaussalien lisäksi siinä toteutetaan kokonainen uudisrakennus toimivan sairaalan yhteyteen, mikä vaatii myös uudenlaisia rakentamismenetelmiä. Kumppaninamme rakennushankkeessa toimii Rakennusliike Lapti Oy, jonka kanssa meillä on myös aiempaa yhteistyökokemusta”, kertoo Inoroom™ -konseptin kehityksestä vastaava Mikael Sokolnicki.

Toimitettavien leikkaussalien kokonaisratkaisu sisältää muun muassa puhdastilarakenteet, ilmanvaihto-, sähkö-, ja automaatiojärjestelmät, sairaalakaasut ja kaasunpoistojärjestelmän, tilan lämmityksen ja jäähdytyksen, kattokeskukset, leikkaussalivalaistuksen sekä vesi- ja viemäröintijärjestelmät.

Projekti toteutetaan uuden hankintalain mukaisena innovaatiokumppanuus –hankintana. Innovaatiokumppanuus mahdollistaa tiiviin kehitysyhteistyön tilaajan ja toteuttajakumppaneiden kesken, kun tavoitellaan uudenlaista edelläkävijäratkaisua, jota ei yleisesti ole saatavissa markkinoilta.

OYS:n leikkaussalien rakentaminen on käynnissä, ja hanke valmistuu maaliskuussa 2018.

Inoroom™ yhdistää leikkaussalirakentamisen parhaat tavat

Inoroom™ -konsepti yhdistää modulaarisen leikkaussalin edut avaimet käteen -ratkaisuun, jossa yksi toimittaja ottaa kokonaisvastuun hankkeen suunnitteluvaiheesta aina salin loppukäyttäjien kokeman sisäympäristön laatuun asti.

”Potilaille ja henkilökunnalle Inoroom™ tuo viimeisintä teknologiaa edustavat optimaaliset olosuhteet, joissa henkilökunta voi myös tarvittaessa säätää leikkaussalin olosuhteita yhdeltä kosketusnäytöltä käsin. Rakennuttajan näkökulmasta projektihallinta ja riskit puolestaan kevenevät ja rakentaminen nopeutuu”, Sokolnicki summaa.

Inoroom™ on kolmen suomalaisen kumppanin yhteinen leikkaussaliratkaisu, jossa hyödynnetään jokaisen osapuolen eritysasiantuntemusta omalta alaltaan. Kyseessä on tuotekehityksellinen yhteenliittymä, jossa Halton tuo ilmanvaihtoa koskevat ratkaisut, Hermetel puhdastilaosaamista ja Merivaara leikkaussalijärjestelmän ja sairaalakalusteisiin liittyvää osaamista.