Avoin yritysyhteistyö tuottaa lisäarvoa lopputuotteelle”On ollut hienoa kuulla näin monipuolisesti eri näkökantoja yritysten välisestä yhteistyöstä ja rakennusmarkkinoiden muutoksesta. Koossa on nyt reilu aineisto analysoitavaksi”, kertoo diplomityöntekijä Robert Ven Aalto-yliopistosta.

Robert Ven tekee diplomityötään Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa rakennustekniikan laitoksella. Diplomityö on yksi neljästä tutkimuksesta koskien Healing and modular healthcare facilities (HeMoHes) -projektia. Projektissa tutkitaan modulaaristen tila- ja suunnitteluratkaisujen käyttökohteita, hyötyjä ja käyttöönottoprosesseja terveydenhuollon tilainvestoinneissa.

Venin diplomityö käynnistyi vuoden 2016 lokakuussa tutkimussuunnitelman laatimisella ja jatkui marraskuussa projektin ohjausryhmän, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien edustajien haastatteluilla. Mukana on niin rakentamisen kuin terveysalan ammattilaisten lausuntoja. Valtaosa haastatteluista on nyt tehty, ja työ jatkuu niiden analysoinnilla kevään 2017 mittaan.

Työn ollessa kesken Ven ei rohkene vetää vielä mitään johtopäätöksiä. Runsaan haastattelumateriaalin pohjalta nousi kuitenkin jo kolme merkittävää, henkilökohtaista havaintoa. Keskusteluissa toistuivat muiden muassa uudet tavat tehdä yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kesken.

”Älykäs leikkaussaliratkaisu InoroomTM on hyvä esimerkki siitä, miten kolmen yrityksen avoin yhteistyö voi poikia huomattavaa lisäarvoa lopputuotteelle. Itsenäisten yritysten – Merivaaran, Haltonin ja Hermetelin – muodostama troikka on tuonut yhteen kunkin erityisosaamiset ja tuloksena on korkealaatuinen vientituote.”

Toiseksi, rakentaminen näyttää Venin mukaan olevan murroksessa. Inoroomin kaltainen modulaarinen rakentaminen on rantautunut ympäri maailmaa ja puhkeamassa kukkaan myös perinteisen rakentamisen maissa kuten Suomessa.  Uuden sairaalarakennuksen infrastruktuuriin täydellisesti istuva leikkaussaliratkaisu, jonka toimittaja asentaa käyttövalmiiksi, on asiakkaalle helppo ostettava.

Kaupankäynnin sujuvuus onkin Venin kolmas havainto. Modulaarinen ratkaisu on tarkasti rajattu toimitus ja lopputuotteen toimivuuden testaaminen kuten puhdastilojen tiiveystestaukset kuuluvat usein kauppaan.

”Avaimet käteen -tuotteissa toimittajan ja tilaajan vastuut ovat selkeät. Lisäksi avoin kommunikaatio koko tilaus-toimitusprosessin aikana lujittaa luottamusta.”

Lue lisää HeMoHes-projektista >>

Inoroom_Robert-Ven