Hyvää joulua – teimme lahjoituksen puhtaamman Itämeren puolestaTänä jouluna Inoroom tukee puhtaampaa Itämerta ja ohjasi joululahjarahat Baltic Sea Action Groupille Itämeren pelastustyöhön.

Meri puhtaaksi, ravinteet kiertoon

Ravinteet ovat elintärkeitä ruoantuotannossa, mutta uhka elämälle Itämeressä. Fosfori ja typpi ovat elämälle välttämättömiä ravinteita, joihin maailman ruoantuotanto perustuu. Itämeressä ne aiheuttavat vakavia ympäristöongelmia. Fosforin mineraaliset varannot ovat ehtymässä ja typen tuottaminen vaatii valtavasti energiaa. Arvokkaiden ravinteiden hukkaaminen mereen on paitsi haitallista myös tyhmää. Ravinteiden ottaminen talteen auttaa Itämerta ja parantaa mahdollisuuksiamme tuottaa ruokaa planeetan kasvavalle väestölle.

BSAG tekee työtä Itämeren ekologisen tilan parantamiseksi tuomalla yhteen kulloinkin tarvittavia, vaikutusvaltaisia tahoja – yrityksiä, tutkijoita ja poliittisia päättäjiä. Kunnianhimoisella agendalla on muiden muassa Itämeren alueen ruoantuotannon ravinnepäästöjen minimointi, jätevesien ravinnepäästöjen kierrättäminen ja vaarallisten aineiden riskien vähentäminen.

Lue lisää: www.joululahjaitamerelle.fi

Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2017,

Mikael Sokolnicki ja Inoroom-tiimi

Inoroom