Case OYS innovaatiokumppanuus ja 5 hyvää syytä valita InoroomOulun yliopistollisen keskussairaalan väistötiloihin rakennetuissa älykkäissä leikkaussaleissa on aloitettu käyttökoulutukset. Innovaatiohankintana toteutettu hanke, joka pitää sisällään kaksikerroksisen lisärakennuksen toteuttamisen haastavaan ympäristöön, on nyt loppusuoralla.

Inoroomilla™ on kokonaisvastuu tilan sisäolosuhteista loppukäyttäjälle eli toisen kerroksen neljästä leikkaussalista ja katutason henkilötiloista kuten taukotiloista sekä koulutus- ja neuvotteluhuoneista. Kumppanuuden kolmas osapuoli on rakennus- ja talotekniikka-alan konserni Lapti.

Inoroomin™ projektipäällikkö Jyrki Lättilä on parhaillaan Oulussa valvomassa tilojen viimeistelyjä ja käyttöönottoa. Leikkaussaleissa 1 ja 2 on jo meneillään noin sadan leikkaussaliammattilaisen käyttökoulutus. Leikkaussaleissa 3 ja 4 tehdään viimeistelytöitä, minkä jälkeen päästään mittaamaan ja hienosäätämään esimerkiksi ilmanvaihto standardien vaatimusten mukaisiksi. Lisärakennus luovutetaan tilaajalle pääsiäisviikolla.

Erityisvaatimukset mahdollistivat innovaatiokumppanuuden

Uusi laki julkisista hankinnoista astui voimaan vuoden 2017 alusta. Hankintalain keskeisenä tavoitteena on edistää innovatiivisia ja korkealaatuisia hankintoja, tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä vähentää laista aiheutuvaa hallintoa. Niin kutsuttua innovaatiokumppanuutta voidaan hyödyntää hankinnoissa, joissa vaatimusten mukaisia valmiita ratkaisuja ei ole markkinoilla tarjolla.

Nyt toteutettavan leikkaussalirakentamisen taustalla on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tu­le­vai­suu­den sai­raa­la OYS 2030 -oh­jel­ma. Ohjelman tavoitteena on uudistaa koko sairaalakiinteistöjen kompleksi, sillä valtakunnallisen soteuudistuksen odotetaan kasvattavan leikkaustoiminnan tarvetta Oulussa. Keskusleikkausosaston pohjoispuoli puretaan Lasten ja naisten sairaalan uudisrakennuksen alta, minkä vuoksi tarve niin kutsutuille väistösaleille on akuutti.

Lisätilat tuli rakentaa ahtaaseen solaan ja vaativat erikoissuunnittelua, minkä vuoksi perinteisellä urakkamallilla rakentaminen olisi ollut mahdotonta. Lisäksi vaatimuksena oli, että kokonaisuuden tulee olla tarvittaessa joko osin tai kokonaan siirrettävissä ja rakennus- ja sisutusmateriaalien kierrätettävissä. Muiden muassa nämä vaatimukset mahdollistivat innovaatiokumppanuuden tilaajan ja toimittajien kesken.

Kokonaisvaltainen projektiosaaminen ja kokemus avainasemassa

Tällaisessa avaimet käteen -tyyppisesti tehtävässä kokonaistoimituksessa onnistumiseen tarvitaan vahvaa suunnitteluosaamista, järjestelmällistä projektijohtoa ja huolellista dokumentointia. Kaikki innovaatiokumppanit ovat työskennelleet erittäin hyvässä hengessä vaativassa aikataulussa.

Oulun yliopistollisen keskussairaalan väistötilat on Inoroomin™ neljäs avaimet käteen -kokonaistoimitus. Vastaavanlaiset vaatimusten mukaan räätälöidyt leikkaussalit ovat jo käytössä Oulun Pohjola Sairaalassa, Kuopion Pohjola Sairaalassa sekä Turun Pohjola Sairaalassa. Lisäksi yksi kokonaistoimitus on parhaillaan rakenteilla Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan Kokkolaan.

Älykkään leikkaussaliratkaisun hyödyt tilaajalle:

  1. Räätälöitävyys. Inoroom™ on muokattavissa tilaajan tarpeisiin, mutta hyödyntää esivalmistusta ja modulaarisuutta.
  2. Aikatauluissa pysyminen. Kokonaistoimitus sisältää ennalta testattuja ratkaisuja, minkä ansiosta asentaminen ja käyttöönotto on nopeaa.
  3. Ylittää standardit. Puhdastilarakenteiset salit soveltuvat vaativaan kirurgiaan. Ne täyttävät tai ylittävät alan standardien vaatimukset.
  4. Avaimet käteen. Toimitus sisältää koko tila- ja talotekniikan sekä integroitavat käyttöjärjestelmät ja KSL-laitteet. Tilaajalle jää kalustaminen omilla kalusteilla.
  5. Työskentelymukavuus. Leikkaussalien viihtyisyys on nostettu korkealle tasolle esimerkiksi valaistuksen ja ilmanvaihdon erityisratkaisuin.

Inoroom™ on kolmen suomalaisen yrityksen yhteinen leikkaussaliratkaisu, jossa hyödynnetään kolmen osapuolen johtavaa eritysasiantuntemusta omilta aloiltaan. Halton tuo kokonaistoimitukseen ilmanvaihtoa koskevat ratkaisut, Hermetel puhdastilaosaamista ja Merivaara leikkaussalijärjestelmän sekä sairaalakalusteisiin liittyvää osaamista. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto on myöntänyt leikkaussalikonseptille Vuode RIL 2017 -palkinnon.

Lisätietoa:
Mikael Sokolnicki, Inoroom™ kehitys ja myynti  
Puhelin: 050 5700 240
Sähköposti: mikael.sokolnicki(at)halton.com

Tervetuloa kuuntelemaan puheenvuoromme aiheesta ”Saisiko olla modulaarinen leikkaussali? – Väistötilan rakennuttaminen innovaatiokumppanuudella” Tulevaisuuden leikkaussali 2018 -tapahtumassa keskiviikkona 11.4. klo 14.25, Keilaranta 1 Business Parkissa, Espoossa.