Ratkaisu

Inoroom™ on pysyväksi suunniteltu leikkaussaliratkaisu, joka soveltuu länsimaiset vaatimukset täyttäviin sairaaloihin. Inoroom soveltuu erityisesti uudiskohteisiin, mutta Inoroom voidaan toteuttaa myös saneerattavaan kohteeseen.

Valmis Inoroom on peruskokonaisuus leikkaussalista. Se koostuu kolmesta ratkaisusta: ilmatiiviistä puhdastilasta, ilmanvaihtojärjestelmästä sekä ohjausjärjestelmästä. Niiden yhteensopivuus on testattu ja todennettu etukäteen. Tilaaja voi täydentää leikkaussaliaan haluamillaan komponenteilla ja ominaisuuksilla tilausvaiheessa tai hankinnan jälkeen.

Sairaalatekniset laitteet, kuten anestesia-, magneettikuvaus- tai EKG-laitteet eivät kuulu kokonaisuuteen.

Katso video: Inoroom – Uusi integroitu leikkaussaliratkaisu

Inoroom asiantuntijat kertovat, kuinka Inoroom leikkaussaliratkaisu yhdistää helppokäyttöisyyden, toiminnallisuuden ja tehokkuuden poikkeuksellisen älykkäällä tavalla.

Inoroomin toimintaidea

Inoroomin hygieenisyys toteutuu erityisesti tiiviin seinärakenteen ja ilmanvaihdon avulla. Tiivis tila takaa sen, että ilmanvaihdon säätäminen onnistuu mahdollisimman tarkasti ja ilmanvaihtoa pystytään hallitsemaan tehokkaasti. Ohjausjärjestelmä ja sen automaatio tehostaa leikkaussalin käyttöä.

 

1. Ilmatiivis puhdastila

Inoroomin ulkokuori, eli seinärakenteet muodostavat ilmatiiviin puhdastilan. Tiivis seinärakenne luo edellytykset halutusti toimivalle ilmanvaihdolle. Sillä varmistetaan leikkaussalin hygieenisyys ja ilmanvaihdon energiatehokkuus.

2. Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmä huolehtii leikkaussalin lämpötilasta, pienhiukkastasosta, kosteustasosta ja ilman siirrosta. Ilmanvaihtojärjestelmä pitää huolen myös siitä, että leikkaussalin paine-erot leikkaussalin ja muiden tilojen välillä ovat halutunlaiset. Paine-eroilla varmistetaan, että leikkaussalin ulkopuolella olevat infektioriskit pidetään ylipaineella salin ulkopuolella tai toisin päin.

Leikkaussalin toimintoja, esimerkiksi ilmastointia, voidaan ohjata käytön ja tarvittavan hygieniatason mukaan, jolloin energiaa säästyy nykyjärjestelmiin verrattuna.

3. Ohjausjärjestelmä  

Ohjausjärjestelmä tekee leikkaussalista älykkään ja sen avulla ohjataan esimerkiksi leikkaussalin ilmanvaihtoa ja valaistusta.  Järjestelmän kautta voidaan myös ottaa etäyhteys konsultaatiota varten. Avoimen ohjausjärjestelmän ansiosta ohjattavat laitteet ole merkki- tai valmistajakohtaisiksi, vaan järjestelmällä voidaan ohjata kaikkia sellaisia laitteita, joiden valmistajat ovat avanneet laitteistonsa ohjaukseen liittyvän ohjelmistorajapinnan.

Inoroom hyödyntää älykästä energiankäyttöä ilmanvaihdossa ja valaistuksessa. Operaatio- ja kirurgikohtaiset asetukset mahdollistavat lyhyen vaihtoajan potilaiden välillä.

Toimintaperiaate

Hygieenisempi ja turvallisempi leikkaussaliympäristö sekä työntekijälle että potilaille

 

inoroom_infografiikka